Komunikat o pracach Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej Szkoły Filmowej w Łodzi z dnia 29 marca 2021 r.

Posted Leave a comment

Szanowni Państwo,w dniu 29 marca 2021 r. odbyło się spotkanie Komisji z dwoma nauczycielami akademickimi wymienionymi w liście Pani Anny Paligi, którzy przedstawili Komisji swoje wyjaśnienia i odpowiedzieli na zadane pytania.Kolejne prace Komisji przewidują co następuje wg ustalonego kalendarza: dnia 1 kwietnia 2021 r. oraz 7 kwietnia 2021 r. – wysłuchanie kolejnych nauczycieli akademickich wymienionych […]

Oświadczenie Jagody Szelc

Posted Leave a comment

Oświadczenie Jagody Szelc, które publikujemy na Jej prośbę: Szanowni Państwo, dziś postanowiłam zrezygnować z uczestnictwa w pracach Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej Szkoły Filmowej w Łodzi.Członkostwo w Komisji było dla mnie ważne, ponieważ ogromnie zależy mi, aby sprawy, które nagłośniłam już dwa lata temu w wywiadzie, doprowadzić do końca.Od początku prac Komisji wraz z jej członkiniami […]

Komunikat i apel Rektorki Szkoły do Mediów

Posted Leave a comment

Rektorka Szkoły Filmowej w Łodzi, dr hab. Milenia Fiedler, wystosowała oficjalny komunikat i apel do Dziennikarek i Dziennikarzy. Szanowni Państwo, Dziennikarki i Dziennikarze! W związku z pojawiającymi się pytaniami oraz wątpliwościami ze strony mediów dotyczącymi działań podejmowanych przez władze Szkoły oraz braku jednoznacznej reakcji wobec wykładowców, których Pani Anna Paliga opisała w swoim oświadczeniu, pragnę podkreślić, że podjęłam wszelkie możliwe, przewidziane […]

Rektorka Szkoły Filmowej w Łodzi, dr hab. Milenia Fiedler, wystosowała oficjalne oświadczenie w odpowiedzi na wypowiedź i publikację absolwentki Wydziału Aktorskiego

Posted Leave a comment

16 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Małej Rady Programowej, na której w ramach debaty “Kim ma być absolwent Szkoły Filmowej?” głos zabrała Anna Paliga, absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi.Jej relacja zawierała szczegółowy opis przemocowych zachowań wykładowców i wykładowczyń naszej Uczelni, do których dochodziło, gdy Anna Paliga studiowała na Wydziale Aktorskim. Lista przykładów zawiera opis […]