Komisja Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna

Komisja Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna powstała na początku marca na mocy Uchwały nr 3 Senatu z dnia 26 lutego 2020 r. Zakres uprawnień Komisji określa Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Najważniejsze postanowienia dot. Komisji określa § 4, pkt. 3:

Do zadań Komisji należy:
1. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu mobbingu, dyskryminacji,
2. dokonywanie wstępnej oceny zgłoszeń oraz podejmowanie decyzji o dalszym postępowaniu w sprawie,
3. składanie corocznych raportów ze swej działalności Rektorowi, obejmujących m.in. informacje o wszystkich zakończonych i trwających postępowaniach, w okresie, za który raport jest składany.

Skład Komisji:

mgr Monika Żelazowska – Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, Przewodnicząca Komisji
prof. dr hab. Julitta Siękiewicz-Kisiel – przedstawicielka Wydziału Aktorskiego
dr hab. Joanna Jasińska-Koronkiewicz – przedstawicielka Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej
dr Marta Prus – przedstawicielka Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
mgr Jacek Snopkiewicz – przedstawiciel Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej
mgr Monika Grochowska – przedstawicielka pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Monika Dembińska – przedstawicielka Samorządu Doktorantów
Zofia Babbitt – przedstawicielka Samorządu Studentów

Więcej o Komisji

Jak konkretnie działamy?