Rzecznik Dyscyplinarny


dr Jakub Mikurda
Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich

Zakres kompetencji Rzecznika Dyscyplinarnego określa Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dn. 20 lipca 2018 roku.
Dział VII, Rozdział 1 i 2
Dziennik Ustaw 2018, poz. 1668

Autor zdjęcia: Filip Ćwik

dr Artur Frątczak
Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów

Zakres kompetencji Rzecznika Dyscyplinarnego określa Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dn. 20 lipca 2018 roku.
Dział VII, Rozdział 1 i 2
Dziennik Ustaw 2018, poz. 1668