Rzecznik Dyscyplinarny

fot. Filip Ćwik

dr Jakub Mikurda
E: rd@filmschool.lodz.pl

Zakres kompetencji Rzecznika Dyscyplinarnego określa Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dn. 20 lipca 2018 roku.
Dział VII, Rozdział 1 i 2
Dziennik Ustaw 2018, poz. 1668