Oświadczenia Komisji

Oświadczenie z dn. 12.04.2021

Szanowni Państwo,
dzisiaj, tj. 12 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Komisji z jednym nauczycielem akademickim wymienionym w liście Pani Anny Paligi, który przedstawił Komisji swoje wyjaśnienia i odpowiedział na zadane pytania.

Komisja podsumowała dotychczasowe prace i w ich wyniku:

  1. Komisja podjęła decyzję co do dalszego postępowania wobec wszystkich nauczycieli akademickich wymienionych w liście Anny Paligi.
  2. Wnioski Komisji zostaną w pierwszej kolejności przekazane Pani Rektor, dr hab. Milenii Fiedler, a następnie zainteresowanym stronom.
  3. Wszyscy nauczyciele zostaną zaproszeni na spotkanie z Panią Rektor, podczas którego Przewodnicząca omówi wnioski Komisji.
  4. Komisja opracuje szczegółowy raport i po konsultacji formalnoprawnej z zewnętrznym ekspertem, radczynią prawną, która wspomaga prace Komisji specjalistyczną ekspertyzą prawną w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, przedstawi raport Pani Rektor.
  5. Komisja wyznacza stały dzień posiedzeń Komisji (każdy poniedziałek, od godz. 9:30), w trakcie których będą rozpoznawane kolejne zgłoszenia, które napływają do Komisji oraz spotkania z osobami poszkodowanymi.

Z poważaniem,
Monika Żelazowska
Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

 

Oświadczenie z dn. 8.04.2021

Szanowni Państwo,
dzisiaj, tj. 8 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Komisji z osobami, których dotyczyły zdarzenia opisane w liście Pani Anny Paligi. Komisja zapoznała się z informacjami z mailowej skrzynki zaufania: bezpieczni@filmschool.lodz.pl
Z uwagi na konieczność wysłuchania jeszcze jednego nauczyciela akademickiego, podsumowanie prac Komisji zostało zaplanowane na 12 kwietnia 2021 r.

Z poważaniem,
Monika Żelazowska
Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

 

 

Oświadczenie z dn. 7.04.2021

Szanowni Państwo,
dzisiaj, tj. 7 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Komisji z jednym nauczycielem akademickim wymienionym w liście Pani Anny Paligi, który przedstawił Komisji swoje wyjaśnienia i odpowiedział na zadane pytania.
Kolejne spotkania i prace Komisji odbędą się wg ustalonego wcześniej kalendarza.

Z poważaniem,
Monika Żelazowska
Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

 

 

Oświadczenie z dn. 1.04.2021

Szanowni Państwo,
w dniu 1 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Komisji z dwoma nauczycielami akademickimi wymienionymi w liście Pani Anny Paligi, którzy przedstawili Komisji swoje wyjaśnienia i odpowiedzieli na zadane pytania.
Kolejne prace Komisji odbędą się wg ustalonego wcześniej kalendarza.

Z poważaniem,
Monika Żelazowska
Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

 

 

Oświadczenie z dn. 29.03.2021

Szanowni Państwo,
w dniu 29 marca 2021 r. odbyło się spotkanie Komisji z dwoma nauczycielami akademickimi wymienionymi w liście Pani Anny Paligi, którzy przedstawili Komisji swoje wyjaśnienia i odpowiedzieli na zadane pytania.
Kolejne prace Komisji przewidują co następuje wg ustalonego kalendarza:

  • dnia 1 kwietnia 2021 r. oraz 7 kwietnia 2021 r. – wysłuchanie kolejnych nauczycieli akademickich wymienionych w liście Pani Anny Paligi;
  • dnia 8 kwietnia – spotkanie Komisji podsumowujące zebrane informacje wraz z dodatkową analizą zgłoszeń pozyskanych z anonimowych ankiet, zgłoszeń z mailowej skrzynki zaufania bezpieczni@filmschool.lodz.pl oraz przesłanych bezpośrednio do członków Komisji;
  • do dnia 12 kwietnia 2021 r. opracowanie rekomendacji i wniosków Komisji oraz konsultacja formalno-prawna z zewnętrzną ekspertką w zakresie prawa antydyskryminacyjnego, która wspomaga prace Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej specjalistyczną ekspertyzą prawną.

Z poważaniem,
Monika Żelazowska
Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

 

 

Oświadczenie z dn. 23.03.2021

Szanowni Państwo,
dzisiaj, tj. 23 marca, odbyło się spotkanie Pani Anny Paligi z Komisją Antymobbingową i Antydyskryminacyjną Szkoły Filmowej w Łodzi. Rozmowa dotyczyła zagadnień przedstawionych w piśmie i miała na celu doprecyzowanie postawionych zarzutów. Zostaną one niezwłocznie przedstawione zainteresowanym stronom w celu umożliwienia zapoznania się z ich zakresem i udzielenia odpowiedzi. Dalsze prace będą prowadzone zgodnie z ustalonym kalendarzem. Kolejne spotkanie zaplanowano w dniu 29 marca 2021 roku (poniedziałek), o godz. 9:00.

Z poważaniem,
Monika Żelazowska
Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacj

 

 

Oświadczenie z dn. 22.03.2021

Szanowni Państwo,
informujemy, że spotkanie Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej Szkoły Filmowej w Łodzi z Panią Anną Paligą zostało przełożone na jej prośbę i odbędzie się we wtorek, 23 marca 2021 roku, o godzinie 9.00. Na podstawie przekazanych przez Panią Annę Paligę informacji zostaną sformułowane zarzuty, które Komisja przekaże zainteresowanym stronom. Komisja planuje przeprowadzić rozmowy wyjaśniające z każdym nauczycielem akademickim wskazanym w treści pisma. Termin kolejnego posiedzenia Komisji został wyznaczony w dniu 29 marca 2021 roku (poniedziałek), o godzinie 9.00. Z przeprowadzonego postępowania Komisja sporządzi protokół obejmujący ustalenia faktyczne, wyjaśnienia wysłuchanych osób, dowody w sprawie, wnioski co do dalszego postepowania i uzasadnienie zarzutów.

Wynik zakończonego postępowania wyjaśniającego i rekomendacje Komisji zostaną przekazane Pani Rektor, niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji.

Z poważaniem,
Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji
Monika Żelazowska