Raport Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej oraz działania Pani Rektor, Rzecznika Dyscyplinarnego i Władz Uczelni

Posted Leave a comment
Publikujemy raport ogólny z postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Komisję Antymobbingową i Antydyskryminacyjną w roku akademickim 2020/2021, działania podjęte przez Panią Rektor po zakończeniu postępowań, opis działań Rzecznika Dyscyplinarnego oraz opis działań podjętych przez Władze Uczelni [...]